17. in 24. avgust, 2018, ob 18. uri
Romska postaja, Preradovičeva 1, Mb

Združenje Epeka, so. p., v okviru projekta Agencija Epeka in v sodelovanju s Frekvenca, so. p, pripravlja 2 predstavitvi o pomenu in vlogi socialnega podjetništva v družbi in možnostih, ki jih socialno podjetništvo odpira za pravne subjekte na različnih področjih.

Obe predstavitvi bosta dopolnitev predavanj na področju računovodstva, ki smo jih za vas že pripravili, le da se bomo v okviru teh predstavitev osredotočili predvsem na vlogo socialnega podjetništva pri vzpostavljanju družbene kohezije (1. predavanje, fokus na delo z in zaposlovanje ranljivih skupin) in na konkretne priložnosti in prednosti, ki jih status socialnega podjetja prinaša (2. predavanje).

Predavanji bosta 17. in 24. avgusta ob 18. uri v Romski postaji, Preradovičeva ulica 1. Udeležba na obeh predavanjih je brezplačna.

Več o Frekvenca, so. p:

Socialno-kulturno združenje Frekvenca je bilo ustanovljeno v okviru programa Urban Furrows Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012 v letu 2011. Njeno nalogo je razvila raziskovalna skupina strokovnjakov, romskih aktivistov in migrantov, kot odziv na določene izzive romske skupnosti in različnih etničnih in manjšinskih skupin v Mariboru. Frekvenca, so. p., tako, kot inovativna nevladna organizacija, lažje dostopa do skupnosti in nudi storitve v skladu s svojimi potrebami.

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p. podpirajo: