5. marec, 2024, ob 10. uri
Panonska vas, Moravske Toplice

Projekt Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem – PRESS, znotraj katerega je EPEKA Slovenija partner, se z mesecem marcem zaključuje.

V okviru projekta smo si prizadevali spodbujati in zaščititi pravice Romov, ki se soočajo z diskriminacijo, z dvigom ozaveščenosti družbe in zainteresiranih strani, izboljšanjem izvajanja zakonodaje, povezane s preprečevanjem diskriminacije in opolnomočenjem Romov za pravno pomoč na Slovaškem in v Sloveniji.

V zadnjem delu projekta smo skupaj z romskimi mediatorji na terenu beležili primere diskriminacije do posameznih Rominj in Romov, ki so se dogajali v času trajanja projekta ter jih s pomočjo odvetnika tudi ustrezno reševali. Med temi jih bomo vsaj šest prijavili Zagovorniku načela enakosti.

V sklopu projekta PRESS bomo skupaj s partnerji izvedli predstavitev poročila Enakost pri dostopu do pravnega varstva: Odprava ovir za Rome pri uveljavljanju njihovih pravic v primerih diskriminacije, prav tako pa bomo z Ljudsko univerzo Lendava sodelovali še pri zaključku projekta H2O (Help to opportunities).

Predstavitev bo potekala 5. marca 2024 ob 10. uri v Panonski vasi
(
Panonska vas, Tešanovci 11 p, 9226 Moravske Toplice).

Na povezavi sprejemamo prijave na dogodek, spodaj prilagamo program. Več informacij je na voljo na www.epeka.si ali epeka@epeka.si

PROGRAM

https://epeka.si/press/

Projektno partnerstvo:

Minority Rights Group International (MRG) se v sodelovanju s približno 150 partnerji v več kot 50 državah po vsem svetu zavzema za to, da bi se prikrajšane manjšine in avtohtona ljudstva, ki so pogosto najrevnejši med revnimi, lahko slišale. Manjšine, za katere skrbi skupina MRG, so opredeljene kot “prikrajšane etnične, nacionalne, verske, jezikovne ali kulturne skupine, ki so manj številčne od preostalega prebivalstva in želijo ohraniti in razvijati svojo identiteto”.

The Center for Civil and Human Rights (Poradna) je nevladna organizacija s sedežem na Slovaškem, ki se osredotoča na varstvo človekovih pravic s posebnim poudarkom na pravicah manjšin in varstvu pred diskriminacijo. Že dolgo se ukvarja z vprašanjem diskriminacije Romov na različnih področjih javnega življenja.

Združenje EPEKA, so. p., je organizacija, dejavna na področju državljanstva EU, vrednot EU in medkulturnega dialoga, ki ima podružnice v več evropskih državah. Dolgoletno se ukvarja z neprivilegiranimi družbenimi skupinami, tako z mladimi kot z odraslimi, in spodbuja človekove pravice Romov v Sloveniji.

Program je financiran s strani EU programa European Union’s Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).