Oktober, 2020
NIJZ

NIJZ objavlja posodobljen seznam preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

 

Povzemamo: Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno in odgovorno za omejitev širjenja bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Pomembno je, da v primeru bolezenskih znakov in simptomov (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj), ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila. Vsak izmed nas lahko zmanjša tveganje za okužbo in širjenje okužbe z izvajanjem naslednjih ukrepov:

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.

V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Upoštevajmo varno razdaljo 1,5 metra.

Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.

Upoštevamo pravila socialnega distanciranja, kar pomeni, da se brez potrebe ne družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo na razdaljo najmanj 1,5 m oz 2 m.

Uporaba nemedicinske obrazne maske je priporočljiva: – za osebe s simptomi ali znaki covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko  dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu), – za osebe, ki negujejo bolnika s sumom na covid-19 ali s potrjenim covid-19 (v tem primeru priporočamo uporabo zaščitne maske), – za osebe, ki negujejo osebo z rizičnimi dejavniki za težji potek covid-19, ki ni iz istega gospodinjstva, – za osebe, ki se zadržujejo v zdravstveni ustanovi, – za osebe, ki uporabljajo javni prevoz, – za osebe, ki se zadržujejo v zaprtem prostoru, v katerem se zadržujejo ljudje iz različnih gospodinjstev in ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Več. 

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.