25. maj, 2021
Romska postaja

V torek, 25. maja, vas ob 12. uri vabimo v VNRC Romska postaja na usposabljanje, ki bo namenjeno spoznavanju in pripravi življenjepisa v formatu Europass.

Sam format življenjepisa ste spoznali že na delavnici, ki smo jo izvedli 19. aprila, tokrat pa bomo Europass pogledali podrobneje. Spoznali boste, katere so temeljne sestavine tovrstnega življenjepisa, kako ustvariti svoj življenjepis in kako znotraj spletne aplikacije posodobiti obstoječega.

Za polno udeležbo na aktivnosti boste potrebovali prenosni računalnik, v kolikor ga nimate, nas o tem prosim obvestite na spodaj naveden naslov, da vam ga zagotovimo.

Aktivnost bo potekala od 12.00 do 13.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.