19. marec, 2019, ob 19. uri
Romska postaja

Združenje EPEKA, so. p., je v sodelovanju z Društvom za podporo mladim Romom, so. p., na Romski postaji pripravilo ogled filma Prisilna poroka – Rubie Marie.

19. marca smo na Romski postaji organizirali ogled BBC-jevega dokumentarnega filma, ki govori o petnajstletnici Rubie Marie, ki je bila odpeljana iz Walesa v Bangladeš z besedami da odhajajo na družinske počitnice. Prične se njena groza saj postane žrtev trgovine z ljudmi …

Ob koncu filma smo se pogovorili o prisilnih porokah, trgovini z ljudmi ipd.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: