Leto 2020
Razvoj in izdelava produktov…

Združenje EPEKA, so. p., z veseljem sporoča, da smo prejeli sofinanciranje za projekt “Razvoj in izdelava produktov na področju kulturnih kreativnih industrij“. Projekt financira Ministrstvo za kulturo v okviru razpisa JPR-Romi-2020.Ključna ciljna skupina projekta so Rominje, ki se soočajo z veliko mero socialne izključenosti, pomanjkanjem socialnih in funkcionalnih kompetenc in oddaljenostjo od trga dela. Po naših izkušnjah z romskimi ženskami imajo mnoge izmed njih željo po kulturnem udejstvovanju, ohranjanju lastne kulturne dediščine in pridobivanju znanj in spretnosti, povezanih z ustvarjanjem in razvojem produktov, pri čemer je vidna njihova želja po učenju veščin, povezanih z oblikovanjem. Z namenom aktivacije romskih žensk in zagotavljanja vsebin, ki imajo kulturno, izobraževalno in estetsko vrednost, bomo v letu 2020 pripravili serijo delavnic kulturnih kreativnih industrij ob podpori katerih bodo romske ženske pridobivale dodatna znanja in razvijale produkte s katerimi bodo svojo kulturno dediščino lahko predstavile tudi širši javnosti in s tem opozorile na svoj položaj znotraj družbe. Produkti bodo ob koncu aktivnosti predstavljeni v okviru razstave, ki jo bodo romske ženske otvorile znotraj Galerije EPEKA v Mariboru ter s tem širši javnosti predstavile svoj pogled na pripadnost romski skupnosti.

Delavnice bodo sestavljene iz naslednjih sklopov, opredeljenih glede na želje romskih žensk in glede na področja, za katera so tekom raziskave pred snovanjem projekta izrazile največji interes:

 1. Fotografija
 2. Zvok in ljudska izročila
 3. Tekstil
 4. Hrana

Cilji projekta:

 • Izvedba opredeljenih modulov,
 • Vključitev vsaj tridesetih pripadnic romske skupnosti v delavnice (štirje moduli),
 • Priprava produktov, ki prikazujejo romsko identiteto,
 • Izvedba razstave produktov, nastalih v okviru delavnic,
 • Boljša povezanost romskega in večinskega prebivalstva,
 • Zvišanje ozaveščenosti o romski kulturni dediščini med večinskim prebivalstvom,
 • Prepoznavanje pomembnosti kulturne produkcije med pripadnicami romske skupnosti,
 • Povišana stopnja funkcionalnih in socialnih kompetenc med pripadnicami romske skupnosti.

 

Pogovor z Rominjami o romskih tradicijah in kulturnem izročilu:

Utrinki z delavnic:

Izvedbo projekta podpira: