3. – 10. julij, 2022
Alcala la Real, Španija

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se med 3. in 10. julijem udeležili usposabljanja mladinskih delavcev v Španiji.

Vzgoja za mir vključuje ključne koncepte izobraževanja in miru. Medtem ko je mogoče izobraževanje opredeliti kot proces sistematičnega institucionaliziranega prenosa znanja in spretnosti ter osnovnih vrednot in norm, ki so sprejete v določeni družbi, je pojem miru manj jasno opredeljen. Številni avtorji pomembno razlikujejo med pozitivnim in negativnim mirom. Negativni mir je opredeljen kot odsotnost obsežnega fizičnega nasilja – odsotnost stanja vojne. Pozitivni mir vključuje razvoj družbe, v kateri razen odsotnosti neposrednega nasilja ni strukturnega nasilja ali družbene nepravičnosti. V skladu s tem bi lahko vzgojo za mir opredelili kot interdisciplinarno področje izobraževanja, katerega cilj je institucionalizirano in neinstitucionalizirano poučevanje o miru in za mir. Cilj mirovne vzgoje je pomagati učencem pridobiti veščine za nenasilno reševanje konfliktov in te veščine okrepiti za aktivno in odgovorno delovanje v družbi za spodbujanje vrednot miru.

PROFIL UDELEŽENCEV

 • pripravljenost za izvajanje dejavnosti na področju izobraževanja o miru
 • so starejši od 18 let in imajo zadostno raven angleščine za sporazumevanje in sodelovanje v razpravah
 • prostovoljno ali poklicno delo v mladinski organizaciji
 • pripravljeni sodelovati v procesu medkulturnega učenja
 • ima malo ali nič znanja o mirovni vzgoji
 • ima predhodne izkušnje z mladinskimi programi
 • je kot udeleženec sodeloval v mednarodnih, nacionalnih ali lokalnih izobraževalnih dejavnostih
 • imate idejo za izvajanje na področju mirovne vzgoje, zlasti s poudarkom na medkulturni vzgoji
  učenje, medkulturni dialog ali medverski dialog
 • imate predhodne izkušnje s projekti Erasmus+ ali evropske solidarnostne enote

Več podatkov v infopacku.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: