27. april – 3. maj, 2024
Krakow, Poljska

Združenje EPEKA, so.p., je partner v Erasmus+ usposabljanju “Rock Solid Soft Skills”. Pri usposabljanju bo sodelovalo 26 udeležencev 18+, po trije predstavniki iz vsake partnerske organizacije.

Rock Solid Soft Skills je inovativno usposabljanje v okviru programa Erasmus+, katerega cilj je izpopolniti vodstvene in medosebne spretnosti z dinamičnim vključevanjem in izkustvenim učenjem. Vodijo ga izjemni trenerji, ki dobro poznajo metode Davida Kolba in metodami neformalnega izobraževanja, ta tečaj ponuja transformativno potovanje.

Metoda usposabljanja:

Učni cikel Davida Kolba, ki ga je razvil teoretik izobraževanja David A. Kolb, opisuje štiri stopnje izkustvenega učenja. Na prvi stopnji učenci sodelujejo pri praktični izkušnji. Nato o tej izkušnji razmišljajo v drugi stopnji, pri čemer upoštevajo, kaj so opazili in občutili. Na tretji stopnji, učenci analizirajo svoja razmišljanja in oblikujejo abstraktne koncepte in teorije. Na koncu, v četrti fazi te koncepte uporabijo z aktivnim eksperimentiranjem, ki vodi nazaj k novim konkretnim izkušnjam, s čimer se nadaljuje učni cikel.

Infopack

Udeležba je za člane Združenja EPEKA, so.p., brezplačna; kriti so tj. stroški poti, bivanja in prehrane v času trajanja projekta. Vas zanima več? Podrobne informacije si lahko ogledate znotraj Infopacka, za prijavo pa se lahko obrnete na elektronski naslov: epeka@epeka.si .

Projekt financira Urad Republike Slovenije za mladinoMestna občina Maribor in Erasmus+.