marec 2017 – december 2018

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje na projektu Roma Civil Monitor, ki ga financira generalni direktorat za pravosodje in potrošnike Evropske komisije.

Roma Civil Monitor je pilotni projekt s polnim naslovom ‘Ustvarjanje kapacitet z civilno romsko družbo in krepitev njene udeležbe pri nadzorovanju nacionalnih integracijskih strategij za Rome’.

Cilj pilotnega projekta je, da ojača nadzorne mehanizme za implementacijo nacionalnih romskih integracijskih strategij skozi sistematični nadzor civilne družbe. Dodana vrednost nadzora civilne družbe prihaja iz neodvisnega statusa in terenskih izkustev udeleženih NVO-jev. Pilotni projekt želi vzpodbuditi nadzor civilne družbe na dva načina: z razvojnimi ukrepi, ki bodo nadzirali akterje civilne družbe ter s podpiranjem priprave kvalitetnih, razumljivih letnih poročil nadzora. Projekt bo vključeval aktivno sodelovanje približno 90ih NVOjev iz 27 držav članic.

Glavne aktivnosti pilotnega projekta vključujejo:

  • vključitev NVOjev: poziv in izbira sodelujočih organizacij
  • gradnja kapacitet: banke znanje, delavnice
  • razvoj nadzornih poročil
  • razširjanje nadzornih poročil
  • mreženje NVOjev

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: