24. avgust, 2012 – 24. avgust, 2015
Maribor, Slovenija

Romska gostilna je projekt s katerim koordinator Združenje EPEKA, so. p., in partner Romsko društvo Romano Pralipe Maribor želi vzpostaviti vzorčni primer prve Romske gostilne v Mariboru, Sloveniji in EU. Romska gostilna – Romani kafenava bo delovala po principu socialnega podjetništva z namenom zaposlitve oseb iz ranljivih skupin – Romske manjšine in v kolikor bo gostilna imela dobiček se bo akumuliral za vzpostavitev novih gostiln z namenom zaposlitve še več Romov in Romkinj.

Projekt Romske restavracije bo imela več učinkov:

 • Obuditev pozabljenega in ohranitev Romske kulture (umetnost, kulinarika, Romski stil okrasitve, jezik,…).
 • Motivirati in vključiti Rome k zaposlitvi in spoznavanje s socialnim podjetništvom.
 • Izobraziti na neformalen način vključene Rome za delo v restavraciji.
 • Vključevanje Romov v družbo in delovno okolje z namenom spodbujanja medkulturnega dialoga.
 • Pridobivanje izkušenj na področju izobraževanja etničnih manjšin za učitelje in trenerje.
 • Povečanje samozavesti Romov.
 • Promovirati zdrav način življenja pri Romih in ostalem prebivalstvu.
 • Zmanjševanje predsodkov in stereotipov o Romih pri večinskem prebivalstvu.
 • Povečalo bo družbeno odgovornost prebivalcev in spodbudilo razvoj regije.
 • Povečanje enakopravnosti spolov pri etnični manjšini v Sloveniji.
 • Širjenje znanja med Romi in vzpodbujanje metode učenje učenja med pripadniki Romske skupnosti.

Usmeritev Evropske Unije ob sedanji ekonomski krizi, ki vpliva na naše življenje je povečanje kreativnosti, konkurence, zaposljivosti in podjetniškega duha. Vse te lastnosti projekt Romska restavracija vsebuje. In kar je še najpomembnejše, vključuje socialno ogrožene osebe in spodbuja pomen socialnega podjetništva. Kar je v današnjih težkih časih ključnega pomena.

http://www.coe.int/en/web/human-rights-education-youth/-/roma-restaurant-romani-kafenava

Projekt podpira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS.