November, 2021
Maribor

Pričeli smo z izvajanjem programa za večje vključevanje romske skupnosti v lokalno okolje.

Pomanjkljiva informiranost ter omejena vključenost v lokalno skupnost na različnih področjih vpliva tudi na ozaveščenost pripadnikov romske skupnosti o omejevalnih ukrepih, povezanih z razširjenostjo novega koronavirusa SARS-CoV-2. Posamezniki potrebujejo dodatno opolnomočenje v času trajanja izrednih razmer, sploh na področju informiranosti ter vključevanju v različne oblike dela na daljavo, s čimer se spopadajo predvsem mlajši pripadniki romske skupnosti.

Program je namenjen nudenju dodatne opore pripadnikom romske skupnosti v času izvajanja ukrepov (zaprtje šol, delo na daljavo, dodatno informiranje o ukrepih, podpora pri urejanju življenjskih situacij) ter intenzivna podpora pri vključevanju v lokalno skupnost po prenehanju strogih omejitvenih ukrepov.


Program zajema:

  • podporo pri vključevanju v vzgojno-izobraževalne programe mlajšim pripadnikov romske skupnosti (tehnična podpora, nudenje učne pomoči, sodelovanje z lokalnimi šolami),
  • humanitarno dejavnost (razdeljevanje razkužil, zaščitnih mask in drugih higienskih pripomočkov pripadnikom romske skupnosti),
  • izobraževalno dejavnost (seznanjanje z ukrepi, izvajanje izobraževanj z namenom vključevanja v družbo v skladu z omejitvenimi ukrepi),
  • krepitev ozaveščenosti romske skupnosti o spopadanju z izrednimi razmerami v času pandemije,
  • povišanje stopnje izobraženosti in informiranosti romske skupnosti o ukrepih in upoštevanju teh v času pandemije,
  • večanje socialne vključenosti in boljše poznavanje lokalnega in mednarodnega okolja znotraj romske skupnosti.

Program je financiran s strani Mestne občine Maribor.