November 2021

Maribor

Pričeli smo z izvajanjem programa za večje vključevanje romske skupnosti v lokalno okolje.

Pomanjkljiva informiranost ter omejena vključenost v lokalno skupnost na različnih področjih vpliva tudi na ozaveščenost pripadnikov romske skupnosti o omejevalnih ukrepih, povezanih z razširjenostjo novega koronavirusa SARS-CoV-2. Posamezniki potrebujejo dodatno opolnomočenje v času trajanja izrednih razmer, sploh na področju informiranosti ter vključevanju v različne oblike dela na daljavo, s čimer se spopadajo predvsem mlajši pripadniki romske skupnosti.

Program je namenjen nudenju dodatne opore pripadnikom romske skupnosti v času izvajanja ukrepov (zaprtje šol, delo na daljavo, dodatno informiranje o ukrepih, podpora pri urejanju življenjskih situacij) ter intenzivna podpora pri vključevanju v lokalno skupnost po prenehanju strogih omejitvenih ukrepov.


Program zajema:

– podporo pri vključevanju v vzgojno-izobraževalne programe mlajšim pripadnikov romske skupnosti (tehnična podpora, nudenje učne pomoči, sodelovanje z lokalnimi šolami),

– humanitarno dejavnost (razdeljevanje razkužil, zaščitnih mask in drugih higienskih pripomočkov pripadnikom romske skupnosti),

– izobraževalno dejavnost (seznanjanje z ukrepi, izvajanje izobraževanj z namenom vključevanja v družbo v skladu z omejitvenimi ukrepi),

– krepitev ozaveščenosti romske skupnosti o spopadanju z izrednimi razmerami v času pandemije,

– povišanje stopnje izobraženosti in informiranosti romske skupnosti o ukrepih in upoštevanju teh v času pandemije,

– večanje socialne vključenosti in boljše poznavanje lokalnega in mednarodnega okolja znotraj romske skupnosti.


Program je financiran s strani Mestne občine Maribor.