15. – 20. Februar 2023

Sardinija, Italija

SEA -Sharing European youth policies Around Europe” je mobilnost mladinskih delavcev v okviru ključnega ukrepa 1 programa Erasmus Plus, katere cilj je spodbujanje razprave o mladinskih politikah na evropski ravni. Cilj projekta je izboljšati znanje in izmenjavo dobrih praks med mladinskimi delavci na področju evropskih mladinskih politik. Zlasti namerava v središče razprave in izmenjave postaviti dobre prakse, ukrepe in smernice, razvite na evropski ravni na področjih delovanja, opredeljenih v strategiji EU za mlade. Projekta sta se udeležili dve članici Združenja EPEKA, so.p.

Cilji projekta:

  • Spodbujati kakovost mladinskega dela v Evropi z izkoriščanjem sinergij med vsemi zainteresiranimi stranmi;
  • Izmenjati ideje, cilje, dobre prakse in uspešne izkušnje na področju mladinskih politik, intervencij in ukrepov; analizirati trende v usmeritvah politik v različnih sodelujočih državah;
  • zbrati predstavljene dobre prakse in ideje, ki so se pojavile, v končni publikaciji;
  • spodbujati mlade, da postanejo aktivni državljani, protagonisti solidarnosti in pozitivnih sprememb, ter spodbujati njihovo družbeno in državljansko udejstvovanje;
  • promovirati program Erasmus+, njegove koristi in vpliv na skupnosti ter spodbujati razpravo o pomenu neformalnega izobraževanja in pridobivanja mehkih veščin.