2017
Katalog na voljo, cena je 20 EUR

Združenje EPEKA, socialno podjetje, je skupaj z umetnico, ameriško kuratorko in drugimi sodelavci pripravilo katalog ene najpomembnejših sodobnih romskih umetnic — Selme Selman. Katalog je na voljo na našem sedežu in kmalu tudi v knjigarnah.

Selma Selman, romska umetnica, ki trenutno biva v ZDA, je pri nas razstavljala leta 2015. Katalog ponuja izjemen vpogled v umetničino ustvarjanje in kompleksnost identitete razpete med romskim brezdržavljanstvom in hegemonijo nacionalnih držav.

Iz kataloga:

“Opus Selme Selman jasno kaže umetničin boj z vprašanji brezdržavljanstva, medgeneracijske travme in preživetja. Država in telo postaneta mesti emancipacije in preganjanja, ki ju raziskuje v video delih, zvočnih skulpturah, slikah in performansih. Selman zaplete predstave o tem, kaj pomeni vzdrževati posameznikovo suverenost — kot tujka v svoji rodni deželi kot tudi v njenem trenutnem domu, Združenih državah Amerike. Z uporabo lastnega telesa kot glavnega načina politične intervencije njeno delo razkriva napetosti, ki vzniknejo ob reprezentaciji in hkrati poosebljanju te ustvarjene “identitete drugega”. Izvor teh napetosti je v umetničini reprodukciji in hkratni kritiki mnogih od rasnih stereotipov, zakoreninjenih v upodobitvah največje evropske etnične manjšine v zgodovini umetnosti, filma in medijev. V končni konsekvenci umetničino iskanje političnega upora postavi to konfrontacijo v prizmo feminističnih in rasnih predpostavk o državljanstvu, pripadnosti in identiteti.” (Jasmina Tumbas)

Katalog je izšel v 500 izvodih in je bil zastavljen kot trijezična publikacija — v slovenščini, romščini in angleščini. Na voljo je na našem sedežu na Koroški 8 v Mariboru, kmalu pa tudi v knjigarnah.

Cena: 20 EUR

Za več informacij in naročila prosim pišite na: epeka@epeka.si.

GALERIJA