3. avgust, 2018
Murska Sobota

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., se bo v petek 3. avgusta udeležil simpozija o genocidu nad Romi, ki bi potekal v Murski Soboti.

Poln naslov simpozija je Genocid v drugi svetovni vojni in posledice genocida, ki so prisotne v različnih oblikah na območju nekaterih držav Evrope. Simpozij organizira Zveza Romov Slovenije v sodelovanju z Evropskim muzejem romske kulture in zgodovine, Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija, Mestno občino Murska Sobota, RD Romani Union, Inštitutom za romološke študije in Evropsko romsko unijo.

Pričetek simpozija je v petek, 3. avgusta ob 10.00 v Hotelu Zvezda v Murski Soboti. Po simpoziju bodo položili venec na spominsko ploščo v spomin genocida nad Romi v drugi svetovni vojni.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: