1. junij, 2021
Romska postaja

V torek, 1. junija, vas ob 17. uri vabimo v VNRC Romska postaja na aktivnost, ki bo obravnavala osnove šivanja in ponovno uporabo odpadnih kosov oblačil.

V okviru aktivnosti Šivanje in recikliranje bomo obravnavali dve ključni področji. Prvo je ideja tako imenovanega »upcyclinga«, ki je proces, preko katerega materialom oziroma izdelku samemu podaljšamo življenje v nadgrajeni ali spremenjeni obliki. S tem originalnemu izdelku podaljšamo »življenjsko dobo« in ga ponovno uporabljamo na drugačen, aktualno bolj uporaben način. Drugo področje bo zajemalo pravilno uporabo klasičnega šivalnega stroja, spoznali bomo pripomočke pri šivanju ter njihovo pravilno uporabo in spoznali zakonitosti blaga – osnovne značilnosti pletiv in tkanin. Na delavnici bomo skupaj izdelovali zaščitne maske, ki so v tem času uporaben izdelek, ki pa ga je relativno preprosto izdelati.

Aktivnost bo potekala od 17.00 do 18.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.