15. februar – 30. junij, 2023
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., je partnerska organizacija znotraj projekta Skrb za zdravje in okolje.

Združenje EPEKA, so. p., je v okviru programa partner, znotraj projektnega Sklopa B – Skrb za okolje – dejavnik trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti organizacij. Projekt je bil izbran sklopu razpisa “Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023”, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ob finančni podpori Evropskega socialnega sklada. Projekt Skrb za zdravje in okolje poteka v sodelovanju s Fakulteto za management in pravo Ljubljana.

V projektu polagamo posebno pozornost vprašanjem povezanim s skrbjo za čisto delovno in širše okolje, ki je med drugimi tudi pomemben generator psihosocialnega zdravja zaposlenih kot tudi širše lokalne skupnosti. Nevladni sektor oz. civilna družba je v času različnih družbenih sprememb, bodisi ekonomske krize bodisi epidemiološkega izbruha najbolj na udaru kar se tiče psihosocialnega zdravja. Socialno podjetništvo je področje, kjer partnerska organizacija (EPEKA) zagotavlja družbeno kohezivnost tako lokalnemu kot nacionalnemu okolju. Z vključevanjem drugačnih, vendar enakopravnih, doprinašamo k zadovoljstvu tako posameznika kot celotne družbe, kjer je sicer ključen uspeh, a ne skozi finančno vrednost temveč skozi druge parametre, kot so vključenost, solidarnost, enakopravnost in pdb. Še posebej se to uvidi na področju krožnega gospodarstva oz. ponovne uporabe proizvodov. Kjer je sicer dobiček zanemarljiv ali pa ga sploh ni, je pa dodana vrednost pri varovanju okolju, zelenem delovnem mestu in občutku, da se nekaj naredi tudi za zanamce.

Cilji sklopa B projekta so: analiza obstoječega stanja skrbi za (delovno) okolje v partnerski organizaciji, oblikovanje in izvedba promocijskih aktivnosti na sedežu delodajalca za vključevanje udeležencev v načrtovane aktivnosti operacije, priprava programov za ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za čistejše delovno in lokalno okolje in zmanjšanje ogljičniga odtisa, implementacija/izvedba programov za izobraževanja in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za vzdrževanje čistega delovnega in širšega lokalnega okolja.

Galerija

Projekt podpira tudi Zavod Korak naprej Murska Sobota