3. september, 2019
Ljubljana

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, se je udeležil usmerjene razprave Skupaj smo uspešnejši: krepitev javnozdravstvenih pristopov in dostopnosti do zdravstvenega varstva na področju romske skupnosti.

PROGRAM

  • 8.30 – 9.00

Registracija in kava


  • 9.00 – 11.15

Dobrodošlica in pozdravni nagovor
mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti
Damijan Jagodic, Ministrstvo za zdravje

Poglobljeno razumevanje siutacije na terenu
Predstavitev rezultatov raziskave “Prikaz koriščenja zdravstvenih storitev Romov v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije” Victoria Zarkajšek (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Predstavitev strokovne monografije “Javnozdravstveni pristopi, namenjeni romski etnični skupnosti v Sloveniji” in priporočil za izboljšanje zdravja Romov, Tatjana Kranjc Nikolić (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Izkušnje pri delu z romsko populacijo na področju zdravja, Barbara Ozimek (Območno združenje RKS Novo mesto)

Predstavitev terenskih izkušenj s področja zdravja Romov v okviru projektov RD Romani Union, Janja Rošer (Romani Union)

Primeri dobrih praks javnozdravsvetnih pristopov na področju zdravja Romov, Romana Miklič in Helena Žulič (Zdravstveni dom Krško)

Dopolnitve udeležencev k celovitemu razumevanju tematike


GALERIJA

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: