10. maj, 2018
Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., je postala nova članica platforme SLOGA. Poskusi za vzpostavitev nacionalne platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč segajo v leto 2002, ko se je oblikovala neformalna delovna skupina zainteresiranih nevladnih organizacij.

Slednje so se angažirale pri promociji področja in skupnih interesov manjših nevladnih organizacij. Vzporedno je potekal proces priprave strateških dokumentov za formalizacijo nacionalne vsebinske platforme. Proces je bil v kasnejši fazah podprt s sredstvi Kanadske razvojne agencije CIDA, Regionalnega partnerskega programa RPP in v okviru projekta Trialog. Decembra 2005 je prišlo do formalizacije delovanja neformalne delovne skupine z ustanovitvijo nacionalne platforme, ki jo je iniciativna skupina poimenovala SLOGA – Slovenian Global Action.

Platformo SLOGA je ustanovilo 19 slovenskih nevladnih organizacij in s tem sprejelo statut platforme SLOGA. Slednja je že v letu 2006 postala polnopravna članica Evropskega združenja nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje – (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) kot 23. nacionalna platforma. Leto kasneje je postala tudi polnopravna članica evropske mreže EUROSTEP, kasneje pa še Evropske mreže raziskovalnih inštitutov (EADI) in mreže Anne Lindh za področje Euromediterana (ALF).

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: