17. – 25. oktober 2015
Tomaszow Lubelski, Poljska

Združenje EPEKA, so. p., je sodelovala kot partner pri projektu Your social footprint through entrepreneurship v mladinskem delu. Trening mladinskih delavcev je potekal od 17. – 25. oktobra v kraju Tomaszow Lubelskie na Poljskem. Skupaj se nas je zbralo 24 udeležencev iz Poljske, Makedonije, Hrvaške, Romunije, Slovenije, Španije, Francije in Bulgarije.

Velika večina delavnic se je nanašala prav na social entrepreneurship ali socialno podjetnišvo, ki se v zadnjih letih iz strani EU zelo vzpodbuja. Med drugim smo spoznali, kako je področje socialnega podjetništva urejeno v različnih državah EU. Tako lahko potrdimo, da imamo to področje v Sloveniji relativno dobro urejeno, medtem ko se v številnih drugih državah področje šele razvija.

V okviru treninga smo obiskali nekaj primerov dobre prakse, ter tako pobližje spoznali socialno podjetništvo na Poljskem.Udeleženci treninga smo med drugim dobili zadolžitev, da smo razvili svojo lastno poslovno idejo, ki bi jo lahko uresničili v okviru socialnega podjetja.

Vtise s projekta je z nami delil udeleženec,Tine Šteger, ki je zapisal:

Trening mladinskih delavcev je potekal od 17. – 25. oktobra v kraju Tomaszow Lubelskie na Poljskem. Skupaj se nas je zbralo 24 udeležencev iz Poljske, Makedonije, Hrvaške, Romunije, Slovenije, Španije, Francije in Bolgarije. Sama beseda “entrepreneurship” mi je bila pred treningom neznana, a smo jo v okviru treninga na Poljskem dodobra spoznali. Velika večina delavnic se je nanašala prav na “social entrepreneurhip” ali socialno podjetnišvo, ki se v zadnjih letih iz strani EU zelo vzpodbuja. Med drugim smo spoznali, kako je področje socialnega podjetništva urejeno v različnih državah EU. Tako lahko potrdim, da imamo to področje v Sloveniji relativno dobro urejeno, medtem ko se v številnih drugih državah področje šele razvija. Sama lokacija izmenjave je bil kraj Tomaszow Lubelskie v regiji Roztocze, približno 10 kilometrov od meje z Ukrajino. Sam kraj, kot tudi regija spadata med deprivilegirana območja na Poljskem, na takšnih območjih pa se socialno podjetništvo še posebej vzpodbuja. V okviru treninga smo obiskali nekaj primerov dobre prakse, ter tako pobližje spoznali socialno podjetništvo na Poljskem kot tudi tamkajšnje ljudi. Takšni ogledi se mi zdijo v okviru treningov zelo koristni, še posebej če gre za temo, kakršna je socialno podjetništvo. Udeleženci treninga smo med drugim dobili zadolžitev, da smo razvili svojo lastno poslovno idejo, ki bi jo lahko uresničili v okviru socialnega podjetja. Edina omejitev je bila, da je imel vsak na razpolago zgolj začetnih 10 EUR (naloga se je imenovala 10 EUR Exercise). Prav zanimivo je bilo, kako raznolike ideje so se generirale – od lokalnega časopisa – do podjetja, ki bi se ukvarjalo s sprehajanjem psov. Organizacija, ki je trening organizirala je bila organizacija “Czajnia”. Kar me je pri organizaciji presenetilo je bilo to, da ni bila mladinska organizacija, temveč lokalno društvo, ki se med drugim ukvarja tudi s projekti v okviru programa Erasmus +. Kakorkoli, menim, da smo bili z organizacijo treninga vsi udeleženci zadovoljni, še posebej s Poljskim večerom, ki so nam ga pripravili. Bil sem že na nekaj projektih po vsej Evropi, a še nikjer ni gostujoča država svoje kulture in navad tako dobro predstavila – pripravili so nam tipične poljske jedi, glasbo, prikazali so nam njihov tradicionalen ples, narodne noše, z njimi smo tudi zaplesali. Projekti v okviru Erasmus + so vsekakor fajn priložnost za spoznavanje držav in odličen način neformalnega izobraževanja. Ne gre samo za spoznavanje drugih in učenje, na ta način veliko spoznaš tudi o sebi.