17. november, 2020
Splet

Predstavnik Združenja EPEKA, so. p., se bo udeležil spletne konference na temo socialne ekonomije in vključenosti Romov v času pandemije COVID-19. Vljudno vabimo vse obiskovalce VNRC Romska postaja, da se konferenci pridružijo. V kolikor za udeležbo potrebujete računalnik, nas prosim kontaktirajte. 

Številni Evropejci so izgubili dohodke, domove, varnost in celo ljubljene, a romske skupnosti po vsej celini so še posebej prizadete. Zaradi izrecnega cilja prispevanja k boljši socialni in ekonomski vključenosti ter izboljšanju družbenih rezultatov, zlasti za ranljive skupine, ima lahko socialno gospodarstvo ključno vlogo pri zagotavljanju enakih pravic in dobrega počutja romskih skupnosti v procesu okrevanja v različnih državah. Ta dogodek bo predstavil konkretne dobre prakse s tega področja in predstavil pozitivne načine za zagotovitev, da bo potencial socialne ekonomije za podporo vključevanju Romov v središče paketov za oživitev in prihajajoči akcijski načrt za socialno ekonomijo in socialne inovacije v celoti usklajenost z nedavno izdanim strateškim okvirom EU za Rome.

Spletna konferenca bo združila nacionalne strokovnjake, organizacije in druge zainteresirane strani ter oblikovalce politik EU, da bodo razpravljali o tem, kako doseči resnične spremembe politike evropskih Romov v okolju socialne ekonomije.

Utrinki s konference:

Posnetek dogodka

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: