6., 7. in 9 ter 13., 14. in 15. avgust, 2020
Romska Postaja

Vljudno vas vabimo, da se udeležite devetega in najdaljšega sklopa predavanj na področju socialnega podjetništva.

Predavatelj je izkušen izobraževalec, ki je izvedel številna izobraževanja na področju socialnega podjetništva in je v preteklosti uspešno sodeloval z romsko skupnostjo. Predavanja v tem delu se bodo osredotočila na pripravo razpisov ter snovanje projektov. Predavanja bodo sestavljena iz teoretičnega dela in delavnic, ki bodo potekali v Romski postaji, na Preradovičevi 1 v Mariboru. Na podlagi uspešnih prijavnic Epeke bomo analizirali pripravo bolj ali manj zahtevnih prijavnic na razpise ter samo strukturo snovanja razpisa. Teorijo bomo združili s prakso ter skupaj pripravili nekaj prijavnic za razpise, ki so relevantni za področja, glede katerih ste na preteklih sklopih izrazili poseben interes. Pri izvedbi bo pomagala tudi projektna ekipa Epeke.

Udeležba na predavanjih je brezplačna. Na voljo bodo računalniki in druge potrebščine. Vsako predavanje se prične ob 13. uri v Romski Postaji.

Prosimo vas, da ob udeležbi spoštujete vse ukrepe in usmeritve NIJZ, o katerih vas bomo tudi obveščali.

Predavanja potekajo v okviru projekta “Socialno podjetništvo za Rome“. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

EU Skladi