14. – 22. november, 2018
London, Združeno kraljestvo

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili mladinske izmenjave Socialno vključevanje skozi umetniška orodja, ki bo med 14. in 22. novembrom potekalo v Londonu, v Združenem kraljestvu.

Iniciativa Socialno vključevanje z umetniškimi orodji želi podpreti mladinske delavce, da bolje integrirajo mlade migrante s pomočjo razvijanja veščin mladinskih delavcev – in sicer tako, da uporabljajo inovativna in kreativna umetniška orodja. Rezultat tega naj bi bila zvišana motivacija, kreativnost in iniciativa s strani tako mladinskih delavcev kot migrantov, ki bodo naredili Evropo bolj vključujočo in kohezivno.

Na projektu se bo 32 ljudi (27 udeležencev, 3 trenerji, 1 mladi trener in 2 podporna delavca) zbralo v Londonu med 14. in 22. novembrom 2018. Udeleženci bodo iz devetih različnih programskih držav: Združenega Kraljestva, Švedske, Poljske, Nizozemske, Litve, Turčij, Češke, Slovenije in Italije.

Delovne metode primarno slonijo na aktivni participaciji in učenju udeležencev, ki bodo promovirane skozi neformalne in priložnostne aktivnosti. Glavni metodološki pristopi bodo temeljili na:

  • kreativnemu mišljenju in umetniških metodah
  • eksperimentalnem učenju
  • kooperativnem in vrstniškem učenju
  • zunanje aktivnosti

Udeleženci bodo aktivno vključeni v pripravo programa usposabljanja z ustvarjanjem interaktivnih predstavitev s partnerskimi organizacijami in zbiranjem informacij na to temo.

Če se želite izmenjave udeležiti in za nadaljnje informacije pišite na: jera@epeka.si

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: