Junij, 2020
NIJZ

Po relativno dolgem obdobju izolacije, ki je bila posledica ukrepov omejevanja širjenja epidemije COVID-19, se je začelo obdobje dopustov, obiskov kopališč in drugih poletnih aktivnosti, ki bodo po dolgi izolaciji vsem v veliko veselje.

S poletjem je seveda prišlo tudi obdobje vročih dni in le malo manj vročih noči, kar s sabo prinese nove nevarnosti in preglavice. Vročina ima lahko številne negativne vplive na zdravje, posebno pri starejših in drugih občutljivih družbenih skupinah.

Zato je NIJZ pripravil gradiva, ki lahko pripomorejo k lažjemu spopadanju z negativnimi vplivi vročine. Gradiva, v pdf formatu, so dostopna na povezavi.

V kolikor jih potrebujete v tiskani obliki nas kontaktirajte ali pa obiščite v VNRC Romska postaja.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.