10. januar, 2020
Romska postaja

V okviru cikla “Spoznavanje s podjetništvom” vas vabimo na drugo aktivnost v ciklu, na kateri se bomo osredotočili na različne oblike podjetij, ki jih je mogoče odpreti v Sloveniji.

Spoznali bomo kako se raznolika podjetja lahko ustanovijo in kaj so prednosti in slabosti različnih podjetniških oblik. Pri tem se bomo osredotočili na: socialno podjetje, samostojno podjetje, društvo, družbo z omejeno odgovornostjo, družbo z neomejeno odgovornostjo in zadrugo, in spoznali, kaj so ključne razlike med temi oblikami in kdaj je katero obliko smiselno odpreti (glede na dejavnost, prihodke od prodaje, število zaposlenih).

Cikel izvaja Mitja Špes ustanovitelj podjetja Factumevent in organizator večjih dogodkov v Mariboru in po Sloveniji (Operna noč v Mestnem parku, Festival Čili in čokolada, Street Food Market Maribor, večji športni dogodki, Več)

Aktivnost bo potekala od 18.00. do 19.30.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.