18. februar, 2021
Splet

Predstavnika Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič in Anja Cehnar, sta se udeležila spletnega dogodka na temo socialne ekonomije v obdobju digitalizacije.

Dogodek z naslovom “Spretnosti in digitalizacija: vlaganje v socialno ekonomijo kot v jutrišnje gospodarstvo” se je zgodil v pomembnem trenutku, ko so digitalizacija in spretnosti visoko na evropskem dnevnem redu. Na primer, med šestimi prednostnimi nalogami za obdobje 2019–2024, je “Evropa pripravljena za digitalno dobo” (Europe fit for the digital age). Poleg tega Komisija poudarja digitalni prehod, ki bo ljudi postavil na prvo mesto:

  • odpirati nove priložnosti za podjetja,
  • spodbujati razvoj zanesljive tehnologije,
  • spodbujati odprto in demokratično družbo,
  • omogočiti živahno in trajnostno gospodarstvo,
  • pomagati v boju proti podnebnim spremembam in doseči zeleni prehod.

Na tem predavanju smo od najrazličnejših govorcev slišali, kako socialna ekonomija ponuja možnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje. Vrednote socialne ekonomije, kot so postavljanje ljudi pred dobiček, demokratično upravljanje in ponovno vlaganje celotnega ali večine dobička v usposabljanje ali v skupnost, utrjujejo socialno ekonomijo kot bistveno sredstvo za ohranitev pravične tranzicije.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: