1. september, 2023 – 31. december, 2024
Maribor, Slovenija

V Združenju EPEKA, so.p. Z veseljem sporočamo, da smo v mesecu septembru pričeli z izvajanjem projekta EPEKA – Stanovanjska zadruga za vse.

Sredstva za projekt EPEKA – stanovanjska Zadruga za vse, ki ga bomo izvajali s podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, smo pridobili znotraj Javnega razpisa za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024; celotna vrednost projekta je 194.525,00 EUR, pri čemer sredstva, prejeta z Ministrstva predstavljajo 150.000,00 EUR.

Kratek opis projekta: Tekom izvajanja projekta bomo stremeli k vzpostavitve prve Evropske stanovanjske zadruge pri nas ter k izvedbi načrtov in pripravi dokumentacija za vzpostavitev prve pilotne zasebne stanovanjske zadruge v Sloveniji. Do konca trajanja projekta nameravamo opraviti nakup nepremičnine, namenjene izvajanju dejavnosti, sočasno pa bomo pravno telo z namenom internacionalizacije kapitala v EU in s tem krepitve prisotnosti slovenske socialne ekonomije preko meja, ustanovili tudi v Nemčiji. Projekt vzpostavitve najemniškega zadružniškega sistema stanovanj na področju socialne ekonomije se bo v bodoče ukvarjal z družbeno inovacijo, izvajali bomo številne aktivnosti, ki stremijo k zelenemu in digitalnemu prehodu z zagotavljanjem trajnostnega načina bivanja, vključevale bodo številne digitalne poslovne modele, aktivno vključevale načela participatornost in demokratičnosti v skupnostnih procesih.

Ključni cilji projekta: Vzpostavitev Evropske stanovanjske zadruge SCE, vpostavitev novega produkta zasebne stanovanjske zadruge v Sloveniji, izvedba izobraževalnih in zadružniških aktivnosti, izvedba strokovne aktivnosti, priprava vsega potrebnega za ustanovitev prve zasebne stanovanjske zadruge.

Predvideni kazalniki: