April, 2020
NIJZ

V obdobju epidemije COVID-19 predstavljajo starejši ranljivo skupino, ki je izpostavljena okužbi in hkrati zaradi neznanih razlogov pogosto tudi težjemu poteku bolezni,

Zaradi tega je ključno, da starejši in druge ranljive skupine sledijo nasvetom strokovnjakov na področju zaščitnih ukrepov. Prav tako pa moramo tudi vsi drugi skrbeti za kar se da največjo varnost starejših pripadnikov skupnosti.

Epidemija COVID-19 je prinesla velike spremembe v naša vsakdanja življenja in hkrati negotovost, s katero se že dolgo nismo soočali. Nekateri starejši člani skupnosti so se s sorodnimi okoliščinami v preteklosti že srečali in jih tudi premagali, s čimer so pridobili pomembne izkušnje in znanja, ki so zgled in vzor mlajšim. V času epidemije je ključno, da omejimo druženje s starejšimi in vzdržujemo varno razdaljo ter najdemo nove načine vzdrževanja stikov. Prav tako je ključno, da sledimo vsem higienskim napotkom, da zmanjšamo širjenje okužbe virusa. NIJZ je pripravil več priporočil in praktičnih napotkov za preventivno ravnanje:

Vir

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.