10. februar, 2021
Maribor EPEKA

Združenje EPEKA, so. p., z veseljem sporoča, da smo na podlagi našega dela v preteklih letih prejeli status v javnem interesu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Združenje EPEKA, so. p., že več let znotraj različnih evropskih programov, lastnih iniciativ in od leta 2020 tudi s podporo sredstev Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije izvaja projekte in aktivnosti, ki so namenjeni spodbujanju trajnostnega razvoja, integraciji ranljivih skupin in izgradnji kapacitet nevladnih organizacij v tretjih državah.

Tako smo v minulih letih izvedli številne akcije in projekte, ki so prispevali k bolj uravnoteženemu in pravičnemu razvoju ter pripomogli k odpravi revščine, zmanjševanju neenakosti in doseganju trajnostnega razvoja v državah zunaj EU.

Ključen aktualen projekt Združenja EPEKA, so. p., na tem področju v zadnjem času je “Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane in okolici”, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru triletnih razvojnih in humanitarnih projektov (Mednarodno razvojno sodelovanje).

Podelitev statusa v javnem interesu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je ključen element prepoznavanja našega delovanja in mednarodnih uspehov ter podpore najranljivejšim skupnostim tudi zunaj meja EU.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: