10. februar 2021
Maribor

Združenje Epeka z veseljem sporoča, da smo na podlagi našega dela v preteklih letih prejeli status v javnem interesu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Združenje Epeka že več let znotraj različnih evropskih programov, lastnih iniciativ in od leta 2020 tudi s podporo sredstev Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije izvaja projekte in aktivnosti, ki so namenjeni spodbujanju trajnostnega razvoja, integraciji ranljivih skupin in izgradnji kapacitet nevladnih organizacij v tretjih državah. Tako smo v minulih letih izvedli številne akcije in projekte, ki so prispevali k bolj uravnoteženemu in pravičnemu razvoju ter pripomogli k odpravi revščine, zmanjševanju neenakosti in doseganju trajnostnega razvoja v državah zunaj EU. Ključen aktualen projekt Epeke na tem področju v zadnjem času je “Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane in okolici”, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru triletnih razvojnih in humanitarnih projektov (Mednarodno razvojno sodelovanje). Podelitev statusa v javnem interesu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je ključen element prepoznavanja našega delovanja in mednarodnih uspehov ter podpore najranljivejšim skupnostim tudi zunaj meja EU.