21. – 29. oktober, 2019
Bitola, Severna Makedonija

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se udeležili izmenjave STOP nasilju.

POVZETEK PROJEKTA

Da bi sploh lahko razumeli nasilje v družini nad otroki in skupnostjo, moramo najprej vstopiti v svet družinskega nasilja. Družinsko nasilje privzema številne oblike fizične in čustvene zlorabe ter zaspotavljanja s strani družinskih članov. Lahko vključuje eno samo nasilno dejanje ali številna dejanja, ki tvorijo vzorec zlorabe. Nasilje v družini ima lahko resne, včasih celo smrtne posledice za žrtve, še posebej otroke in tsite, ki vidijo ali slišijo nasilje. Za otroke, ki odraščajo v takem okolju, je razvoj njihove osebnosti otežen. Otroci, ki odraščajo v takem okolju, se pogosto prestopniško vedejo. V projektu so načrtovane aktivnosti, ki omogočajo udeležencem, da se podučijo o tej temi. Z zavedanjem problema bomo doprinesli k zgodnjemu zaznavanju primerov družina v nasilja in ga skušali preprečiti. Zlorabljeni otroci se počutijo izolirani in ranljivi in iščejo pozornost, naklonjenost in odobravnje. Ker se mati bori za svoje preživetje, otroku ne more nuditi podpore, ki jo rabi. Ker je oče tako obseden z nadziranjem vseh, prav tako ni prisoten za otroka. Ti otroci postanejo fizično, čustveno in psihološko zapuščeni. Glavni cilj tega projekta je dvigniti zavedanje med mladimi o teh prolbemih v naši družbi. Makedonska nevladna organizacija Sumnal nagovarja izkušnjo romskih žensk z družinskim nasiljem in vednostjo, ki jo imajo o storitvah za žrtve. S to raziskavo so ugtovoili, da je v romskih družinah družinsko naslilje bolj zastopano. Zato smo se odločili, da poudarek na tem projektu prestavimo na preprečevanje in prepoznavanje družinskega nasilja v romski skupnosti.


PROFIL UDELEŽENCEV

 • evropski mladinski delavci, ki redno delajo z Romi ali drugimi manjšinami, programi za mlade, neformalnimi aktivnostmi
 • prednost bodo imeli učitelji, ki delajo v šolah z mladimi otroki s posebnim poudarkom na otrokih iz manjšinskih skupnosti
 • ljudje, ki delajo z otroki
 • motivirani ljudje, ki bodo prispevali k projektu s svojim znanjem in bodo prispevali k povečanju razvoja ciljnih skupin
 • dobrodošli so tudi ljudje, ki nimajo veliko izkušenj, vendar želijo delati s temi ciljnimi skupinami
 • pripravljenost sodelovati pri diseminaciji in razmnoževanju rezultatov projekta v pripadajočih skupnostih
 • biti prisoten in aktivno sodelovati v vseh dejavnostih
 • pokazati inciativo in interes za temo in aktivnosti, ki sledijo
 • 30 udeležencev, 3 na državo
 • jezik: B stopnja angleščine
 • starost: 20+

Infopack – STOP Violence


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: