22. junij, 2020
Ljubljana, Slovenija

Predstavnika Združenja EPEKA, so. p., Matej Tisaj In Mateo Hočuršćak, se bosta udeležila predstavitve Evropske strategije za mlade 2019-2027, ki bo potekal predvidoma 22. junija 2020 v hotelu Lev v Ljubljani. Situacijo glede korona virusa podrobno spremljamo. Aktivnost bo izvedena skladno z ustreznimi varnostnimi prilagoditvami in usmeritvami.

Namen dogodka je akterjem na področju mladine predstaviti strukturo in vsebino Strategije Evropske unije za mlade 2019–2027. S tem bodo umestili mladinsko delo v Sloveniji v evropski kontekst in raziskali, s katerimi aktivnostmi mladinski sektor že prispeva k uresničevanju ciljev strategije in na katerih področjih bi lahko svoj prispevek še okrepili in cilje še bolje odražali v svojem delu.

Ogledali si bodo tudi, kako je izvajanje strategije umeščeno v nacionalne politike. Smo na začetku izvajanja strategije, zato je ta predstavitev tudi spodbuda za seznanitev in navezovanje nanjo pri strateškem načrtovanju aktivnosti organizacij v mladinskem sektorju.

Na predstavitev strategije Evropske unije za mlade ste vabljeni vsi akterji v mladinskem sektorju, od mladinskih delavcev, vodij mladinskih centrov, odločevalcev na lokalnih in nacionalnih ravneh in tudi zainteresirani mladi.

Na dogodku bodo predstavili strategijo in njene splošne cilje, vodilna načela in opredeljena tri osrednja področja mladinskega sektorja: angažiranje, povezovanje in opolnomočenje. Poseben poudarek bo tudi na ciljih mladih, ki so umeščeni v Strategijo kot rezultat mladinskega dialoga EU. Za omizji, katera bodo gostili predstavniki organizacij s področij ciljev, bomo spoznali 11 ciljev mladih, vključenih v strategijo.

#1 POVEZATI EU Z MLADIMI
#2 ENAKOST VSEH SPOLOV
#3 VKLJUČUJOČE DRUŽBE
#4 INFORMACIJE IN KONSTRUKTIVNI DIALOG
#5 MENTALNO ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
#6 KORAK NAPREJ ZA PODEŽELSKO MLADINO
#7 KAKOVOSTNA ZAPOSLITEV ZA VSE
#8 KAKOVOSTNO UČENJE
#9 PROSTOR IN PARTICIPACIJA ZA VSE
#10 TRAJNOSTNA ZELENA EVROPA
#11 MLADINSKE ORGANIZACIJE IN EVROPSKI PROGRAMI

V popoldanskem dnevu bodo raziskali, kako se strategija umešča v mladinski sektor, kakšni so možni projekti mladinskega dialoga oz. dialoga mladih, v zadnjem delu pa na okrogli mizi raziskali še, kako se strategijo izvaja na nacionalni ravni in kako bo umeščena v predsedovanje Slovenije Svetu EU.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: