31. maj – 8. junij, 2016
Novi sad, Srbija

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partner pri usposabljanju »Strateška partnerstva in aktivnosti za promocijo športa za mlade dela v času evropskega tedna športa.« Organizator usposabljanja je srbsko »Združenje Active youth in happy Europe«. Usposabljanje je potekalo v Srbiji (Novi Sad), od 31. maja do 8. junija 2016.

Stopnja telesne aktivnosti, ki jo ljudem zagotavlja športni sektor je pogosto nezadostna. V ta namen je Evropska komisija skozi program Erasmus+ razvila orodja za podporo lokalnim oblastem in nevladnim organizacijam, ki želijo organizirati športne dejavnosti. Smernice politik EU podpirajo izobraževanje mladinskih delavcev z namenom spodbujanja športnih aktivnosti, organiziranja kvalitetnih športnih dogodkov in večjega vključevanja prebivalstva v športne aktivnosti.

Usposabljanje “Strateška partnerstva in dejavnosti za spodbujanje mladinskega športnega dela v času evropskega tedna športa” je zbralo 32 udeležencev, trenerjev in članov osebja iz 14 partnerskih organizacij iz 13 držav (Srbija, Albanija, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Slovenija, Italija, Romunija, Bolgarija, Španija, Malta, Estonija in Ciper).

Cilji usposabljanja so bili:

  • Izmenjava izkušenj na področju športa in mladinskega dela v partnerskih državah.
  • Razumeti koncept “Šport za vse” in spodbujati osebni razvoj mladih na duševni in fizični ravni skozi šport.
  • Izmenjava različnih metod izvajanja športnih aktivnosti, spodbujanje ustvarjalnega razvoja ter inovativno združevanje organizacij, ki bodo v prihodnje aktivne na področju mladinskega športa.
  • Opredelitev zainteresiranih strani v zvezi z mladinskim športnim delom in razumevanje razlike med športnimi klubi in mladinskimi organizacijami ter uporabnostjo športa v njih.
  • Opredelitev kvalitetnih strateških partnerstev za delo v mladinskem športu ter razvoj priporočil mladinskim organizacijam in mladinskim delavcem za razvijanje le-teh.
  • Izmenjava izkušenj o športu in zdravju v EU in državah kandidatkah ter spodbujanje športa in zdravju koristnih telesnih dejavnosti z organizacijo športnih dejavnosti ter dogodkov v času Evropskega tedna športa.
  • Doseganje skupnih kriterijev za dejavnosti, ki jih bomo izvedli med EVS in dogovor o normativih ter standardih za kakovostno organizacijo aktivnosti.
  • Učenje, kako lahko uporabimo program Erasmus+ za promocijo športa, zdravja in krepitev telesnih dejavnosti.
  • Razvoj novih projektov in prihodnje sodelovanje na evropski ravni med sodelujočimi organizacijami s športno metodologijo v mladinskem delu.

Tečaj je temeljil na pristopu, načelih in metodah neformalnega izobraževanja skupaj z veliko športne aktivnosti. Jezik tečaja usposabljanja je bila angleščina.

Usposabljanja so se udeležili trije prostovoljci Združenja EPEKA, so. p.

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si
Koordinator projekta partnerske organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si.

Promocija projekta: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, so. p., tjasa@epeka.si.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.