1. september do 6. november, 2023
EPEKA, Preradovičeva 1, Maribor

Združenje EPEKA, socialno podjetje v okviru projekta EPEKA – stanovanjska zadruga za vse prireja različna modularna predavanja o stanovanjskih zadrugah.

Izobraževalni moduli so specializirani za znanje na področju ekologije in iz prve roke bodo nudili inženirsko strokovno znanje. Bodoči zadružniki, zainteresirana javnost, arhitekti, načrtovalci in inženirji, novinarji bodo na delavnicah, ekskurzijah in predavanjih skupaj z lokalnimi strokovnjaki poglabljali svoje znanje o načrtovanju zadružnih stavb, pasivnih hiš, trajnostnem razvoju mest, novih energetskih tehnologijah, inovativni arhitekturi in ekoloških oblikovalskih pristopih.

Vsebina programa usposabljanja bo temeljila na celostnem in modularnem pristopu.

Na podlagi učnega načrta bo obsegala tri glavne teme:

  1. Trajnost v gradbeništvu in urbanizmu
  2. Načela načrtovanja pasivne stanovanjske zadruge
  3. Obnovljivi viri energije in poslovni koncepti

EPEKA – stanovanjska Zadruga za vse, izvajamo s podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, znotraj Javnega razpisa za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024.