27. februar, 2020
Romska postaja

Zavod za dolgotrajno pomoč Maribor – Aloja bo pripravil neformalno izobraževanje: Svetovanje in podpora pri demenci.

Predavanje je namenjeno osebam v zgodnjih fazah demence, svojcem in drugim negovalcem ter vsem, ki jih področje zanima. Spoznali boste, kako se obnašati, ko smo v stiku z dementno osebo, ki jo poznamo ali kaj storiti, če srečamo dementno osebo, ter kako skrbeti za dementno osebo ali ji zagotoviti pomoč.

Zavod Aloja deluje predvsem na področju socialnega varstva v mreži pomoči za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju. Z raznoterimi aktivnostmi razvijajo podporno okolje za čim daljše, kakovostno in aktivno bivanje starejših v domačem okolju.

Aktivnost bo potekala od 16.00 do 17.30.
 
Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.