22. september, 2020
Romska postaja, Maribor

V torek, 22. septembra 2020, vas ob 16.00 vabimo v VNRC Romska postaja na tečaj šivanja, ki ga bo izvedla naša sodelavka Petra Kovačec.

Na tečaju bomo predstavili osnove uporabe šivalnega stroja, značilnosti najpogostejših vrst blaga, ki jih uporabljamo, različne tipe šivov in preproste kroje, ki nam pridejo prav v vsakdanjem življenju. Aktivnost je primerna tako za začetnice kot tudi tiste, ki že znate uporabljati šivalni stroj.

Šivalne stroje in druge materiale bo zagotovilo Združenje EPEKA, so. p.

Aktivnost bo potekala od 14.00 do 17.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.