26. julij, 2019
Romska postaja

V Združenju EPEKA, so. p., smo organizirali usklajevalni sestanek z vajencem iz MOM o organizaciji dogodkov na mednarodni dan mladih, ki bo 12. avgusta potekal na Kopališču Mariborski otok.

Združeni narodi so leta 1999, 12. avgust razglasili za mednarodni dan mladih z namenom, da bi se na ta dan razpravljalo o različnih tematikah, ki zadevajo in vplivajo na mlade. Letošnja prednostna tema mednarodnega dneva mladih je preoblikovanje izobraževanja. Ob tej priložnosti želimo mlade opolnomočiti z zavedanjem pomembnosti formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja ter jim približati miselnost, ki spodbuja pridobivanje najrazličnejših oblik izobraževanja, s katerimi se kot družba približujemo 4. cilju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar.

S tem namenom bomo 12. avgusta ob 10. uri pripravili okroglo mizo, namenjeno razmisleku o doseganju ciljev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Povabljeni bodo predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, Andragoškega centra Slovenije, Urada za mladino RS, Mestne občina Maribor in drugi deležniki. Okrogli mizi bo sledil celodnevni program, na dogodku pa bodo različne organizacije, ki delujejo na področju mladine in izobraževanja predstavile svoje delovanje in izvajale delavnice, namenjene mladim.Tekom celotnega dneva se bodo tako zvrstile športne, kulturne, izobraževalne in druge aktivnosti, poskrbeli bomo za glasbeni program in animacijo mladih ter jih ob podpori aktivnosti skušali opomniti na pomembnost raznolikih oblik izobraževanja. Z organizacijo dogodka želimo pozitivno vplivati tudi na medsebojno povezovanje organizacij in drugih deležnikov, ki delujejo na področju izobraževanja mladih.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: