23. – 28. maj 2016
Madžarska in Slovenija

Udeleženci programa usposabljanja Feel the rhythm! V4+Roma so se po prvem delu usposabljanja, ki je potekal v Madžarski, odpravili tudi v Slovenijo. Za ogled primera dobre prakse so obiskali prvo romsko restavracijo v EU, ki deluje po načinu socialnega podjetja, Romani kafenavo.

Namen meddržavnega usposabljanja je bil predstavitev dobrih praks ter zanimivih in navdihujočih primerov izobraževanja in mladinskega dela znotraj romske skupnosti in programa Erasmus+.

Mladinski sektor okviru programa Erasmus+ je glavno orodje na ravni Evropske unije za podporo mladim, ki s pomočjo mobilnosti in medkulturnega dialoga zagotavlja priložnosti za neformalno učenje mladih. V okviru programa Erasmus+ je bila zasnovana Strategija vključenosti in raznolikosti, ki zagotavlja pristop mladim z manj priložnostmi. Mladi iz romskih skupnosti pogosto trpijo zaradi večplastne diskriminacije in pomanjkanja priložnosti.

Cilj programa usposabljanja je ponuditi priložnost romskim mladinskim organizacijam, da spoznajo in izmenjajo dobre in zanimive prakse iz drugih držav, da bi se bolj vključevale v program Erasmus+.

Poleg vsega tega pa je bilo to usposabljanje tudi odlična priložnost za poglobitev sodelovanja 4 držav, ki si delijo isto zgodovino in družbeno realnost.

GALERIJA

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.