Junij – julij, 2021
Águeda, Portugalska

Združenje Epeka, so. p., je postalo partner pri usposabljanju na temo medkulturnega vključevanja mladih, ki se bo odvilo junija in julija 2021 na Portugalskem.

Več o projektu:

Trenutno živimo v svetovni dobi, ki jo zaznamujejo intenzivni migracijski tokovi po Evropi, ki se ponavadi krepijo. Vendar pa je opazen trend sprejemanja nacionalističnega, zapiralnega in sovražnega vedenja do migrantov, etničnih manjšin ali beguncev. Povečanje odnosa nestrpnosti in diskriminacije do teh posameznikov povzroča večje težave v njihovem procesu socialne vključenosti, ki je že sam po sebi že precej težaven.

Ko zapustijo svojo državo, se ti mladi srečujejo z intenzivnim kulturnim in jezikovnim šokom in še vedno je malo dinamike delovanja, da bi olajšali njihovo prilagajanje. Upoštevajoč to, je družbeni problem, ki ga nameravamo reševati pri izvajanju tega projekta, težava socialne vključenosti, s katero se soočajo migranti, begunci ali etnične manjšine, ki jih povzročajo ogromni predsodki in dezinformacije pred temi skupinami.

POTREBE
• Ustvarjanje mobilnosti in priložnosti za učenje za mladinske delavce, ki omogočajo njihov osebni in poklicni razvoj;
• Prepoznavanje stanja in težav, s katerimi se srečujejo migranti, begunci ali etnične manjšine;
• Pridobitev znanj in znanj o orodjih in metodologijah s strani mladisnkih delavcev za spodbujanje dinamike, ki spodbuja socialno vključenost migrantov, beguncev ali etničnih manjšin;
• Krepitev evropske identitete in medkulturnega dialoga za oblikovanje strpnega in vključujočega evropskega okolja.

CILJI
• Omogočiti mladinskim delavcem (s pomočjo neformalnega izobraževanja – ENF) z osnovnimi znanji, da bo lahko spodbudil preoblikovanje najbolj ranljivih družbenih resničnosti in učinkovitejše ukrepanje z etničnimi manjšinami, migranti ali begunci;
• Spodbujati širjenje vrednot raznolikosti, multikulturalizma in strpnosti v celotni družbi;
• Spodbujati medkulturni dialog, sodelovanje med evropskimi organizacijami in sodelovanje mladih z manj priložnostmi v družbi;
• Povečati ozaveščenost mladih, mladih in družbe na splošno o težavah in procesih socialne izključenosti, s katerimi se soočajo migranti, begunci ali etnične manjšine, da bi zmanjšali predsodke in diskriminacijo, ki se na njih nanaša;
• Spodbujati socialno vključenost mladih migrantov, beguncev ali etničnih manjšin, s povečanjem usposobljenosti mladinskih delavcev s spretnostmi in učenjem, ki to vključevanje omogočajo
• Spodbujati socialno udeležbo mladih migrantov, beguncev in etničnih manjšin v družbi.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: