23. marec, 2023
Hotel Betnava

Združenje EPEKA, socialno podjetje, v letu 2023 prireja usposabljanje za odvetnike in pravnike v okviru projekta PRESS.

Projekt Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem – PRESS, kjer je EPEKA Slovenija partner, si prizadeva spodbujati in zaščititi pravice Romov, ki se soočajo z diskriminacijo, z dvigom ozaveščenosti družbe in zainteresiranih strani, izboljšanjem izvajanja zakonodaje o nediskriminaciji in opolnomočenjem Romov za pravno pomoč na Slovaškem in v Sloveniji. Dogodek poteka v sodelovanju z odvetnikom Slavkom Vesenjakom.

Natančneje si prizadevamo za: okrepitev znanja o protidiskriminacijski zakonodaji in dostopu do pravnega varstva med pravniki, organizacijami civilne družbe, romskimi mediatorji, aktivisti in nosilci odločanja oz. politiki, krepitev zmogljivosti in pripravljenosti pravnikov za zagotavljanje pravne pomoči za Rome pri naslavljanju diskriminacije, okrepitev zmogljivosti civilne družbe za podporo in zastopanje romskih skupnosti, ki se soočajo z diskriminacijo, izboljšanje dostopa do pravnega varstva romske skupnosti v obeh ciljnih državah.

Cilj projekta je ustvariti ugoden krog, v katerem bo večja vključenost Romov v mehanizme za dostop do pravnega varstva vodila do več in boljših primerov, kar bo koristilo romskim skupnostim in povečalo zaupanje v pravna sredstva in odvetnike ter spodbudilo še več primerov. Začetna raziskava in izhodiščna študija, ki jo je pripravila raziskovalka Jerica Lorenci, sta povečali ozaveščenost o različnih področjih diskriminacije Romov in ovirah pri njihovem dostopu do pravnega varstva med nosilci odločanja na lokalni, nacionalni in evropski ravni, civilno družbo in splošno javnostjo.

Glavna projektna metodologija vključuje krepitev zmogljivosti, ki je vsaj do neke mere trajnostna, če je ključno usposobljeno osebje še vedno na nek način vključeno v skupnost. Romski mediatorji, ki bodo delovali na terenu, bodo podpirali Rome na način, da bodo svoje znanje pridobljenem na uposabljanju za mediatorje uporabili ter bili stik med odvetniki in Romi. Posledično bodo lahko naprej posredovali primere, za katere bodo izvedeli, dokler bo na voljo pravna pomoč za pritožbe/nasvete v zvezi z diskriminacijo.

V okviru usposabljanja bomo najprej usposobili odvetnike in pravnike ter jim zagotovili pravni priročnik, ki ga bomo izdelali v okviru projekta ter ga predstavili zainteresiranim. Kasneje pa bomo s sodelovanjem nekaterih usposobljenih romskih mediatorjev in odvetnikov v projektu ugotavljali primeri diskriminacije v romski skupnosti in zagotavljala se bo pravna pomoč v primerih diskriminacije.
Udeleženci srečanja bodo prejeli tudi gradivo, povezano z obravnavanimi temami.

Program Usposabljanja PRESS za odvetnike in pravnike

 • 13:00 – 14:00 Pozdrav in odmor za kavo in prigrizke
 • 14:00 – 14:20 Pozdravni nagovor Štefana Simončiča, predsednik Združenja EPEKA, so. p., in predstavitev projekta PRESS ter raziskave PRESS s strani Jerice Lorenci
 • 14:20 – 14:40 Kratka zgodovina Romov
 • 14:40 – 15:00 Situacija Romov v Sloveniji
 • 15:00 – 15:30 Odmor za kavo
 • 15:30 – 16:30 Katera pravna sredstva obstajajo za boj proti diskriminaciji
 • 16:30 – 17:30 Politike in zakonodaja na področju diskriminacije: Združeni narodi, Svet Evrope, Evropsko sodišče za človekove pravice in nacionalna zakonodaja
 • 17:30 – 18:30 Zakonodaja na področju protidiskriminacije (sovražni govor) v Sloveniji (osnovni primeri), Evropsko sodišče za človekove pravice, primeri iz Slovenije
 • 18:30 – 19.00 Potencialni primeri diskriminacije Romov v Sloveniji in pregled EPEKA primera
 • 19:00 – 19.30 Zaključek, vrste pravnega svetovanja, kombinacija pravne pomoči za Rome in zastopanje
 • 19:30 Večerja

Vljudno vabljeni, da si ogledate Priročnik za pravnike: Pravni položaj in diskriminacija Romov v Sloveniji – Quo vadis, Slovenia?

Dodatne informacije, povezane s projektom lahko dobite na epeka@epeka.si

Program je financiran s strani EU programa European Union’s Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).