23. marec, 2016
Maribor, Slovenija

Čani Združenja Epeka, so. p., se bodo v Mariboru udeležili Uvodnega usposabljanja za mentorje prostovoljstva, ki se bo v izvedbi Slovenske filantropije, odvijalo v sredo, 23. marca 2016.

UVODNO USPOSABLJANJE ZA MENTORJE bo celostno odgovorilo na vprašanje kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce. Na usposabljanju se bomo poglobilo v naslednje teme:

  • pomen organiziranega prostovoljstva v družbi in kje so meje med prostovoljstvom in izkoriščanjem,
  • proces uvajanja prostovoljstva v organizacijo,
  • pridobivanje primernih prostovoljcev in sklepanje dogovorov,
  • Zakon o prostovoljstvu in vodenje evidenc.