1. – 28. februar, 2021
Maribor, Slovenija

Vljudno vabljeni k udeležbi znotraj programa socialne aktivacije – Za enakopravnost, za zaposlovanje, za ženske, za Rominje. V Združenju EPEKA, so. p., program izvajamo na območju Maribora

V Združenju EPEKA, so. p., v marcu pričenjamo s tretjo izvedbo programa socialne aktivacije, ki se bo pričel s 1. marcem 2021 in trajal do 30. avgusta 2021.  V Združenju EPEKA, so. p., izvajamo program Sklopa 3, v katerega se lahko vključijo polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so: upravičenke/prejemnice DSP ali na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali  neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Program sestoji iz treh modulov; udeleženke so v aktivnosti vključene 3 dni tedensko v skupnem obsegu 12-ih ur/teden; tj. 4ure/dan. Udeleženke pri izvajalcu na tedenski ravni opravijo tudi minimalno 1 uro individualnega dela.

Udeleženkam v okviru programa nudimo vsebine, ki krepijo razvoj socialnih kompetenc, dvig funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje socialnih problematik, dvig motivacije in opolnomočenje za vstop na trg dela, dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc tj. uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela. Udeleženke se v okviru programa lahko vključijo tudi v aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela pri zunanjih deležnikih, kjer ob podpori sodelovanja znotraj delovnih procesov pridobivajo delovne izkušnje in spoznavajo delovno okolje.

Za dodatne informacije, povezane z možnostjo udeležbe v programu, nas kontaktirajte na: jera@epeka.si ali na telefonski številki 031 407 934.

 

Projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.