November, 2020
NIJZ

NIJZ je objavil nova dognanja vezana na nakup in uporabo živil ter morebiten prenos COVID-19.

Trenutno ni zanesljivih dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom SARS-CoV-2 lahko prenašala s hrano ali embalažo. Prenos novega koronavirusa preko embalaže ni tako pomemben, kot je sprva kazalo, zato razkuževanje embalaže po prihodu iz trgovine ni potrebno. Razkuževanje je potencialno lahko nevarno, ker razkužila in čistila niso primerna za uporabo na živilih, s čimer tvegamo kemijsko onesnaženje oziroma zastrupitev.

Pogosto umivanje rok z uporabo mila in tople vode (20 sekund) ter sušenje s čisto brisačo (5 sekund) je najboljša obramba za zaščito pred tem virusom in številnimi drugimi povzročitelji nalezljivih bolezni, ki so lahko na površini ali embalaži.

Vir in več informacij

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.