1. februar, 2017
Maribor

Predstavnica Združenja EPEKA, so. p., Nermina Simončič se bo v sredo, 1. 2. 2017, udeležila Velikega meetupa Slovenskega foruma za socialno podjetništvo.

Leto 2016 si bomo zapomnili po največji rasti števila registriranih socialnih podjetij, saj nas je danes za 300% več kot leto prej. To pa je tudi dobra popotnica za vsa socialna podjetja in tista, ki si želijo to postati, da skupaj oblikujemo pravo močno nacionalno združenje, ki bo trdno podporno okolje socialnim podjetjem, prav tako pa bo zastopalo stališča deležnikov socialne ekonomije v komunikaciji z državnimi in lokalnimi oblastmi in s sorodnimi organizacijami na ravni evropskih držav in EU.

Na Meetup vabimo zainteresirane posameznike in organizacije v sektorju socialne ekonomije predvsem pa NOVOUSTANOVLJENE SOCIALNE PODJETNIKE, ki želijo sooblikovati skupno socialno podjetniško pot, sodelovati z drugimi socialnimi podjetji tako pri oblikovanju proizvodov in storitev, kot tudi pri prodaji in trženju in si tako ustvariti začetni trg za svoje produkte. Tako bomo ustvarili sodelovalno platformo, okolje, v katerem želimo v prihodnje zagotoviti podporo socialnim podjetjem tudi skozi aktivnosti mreženja, prenosa znanja in mentorstev tako s strani socialnih podjetnikov z izkušnjami, kot tudi konvencionalnih podjetnikov, ki nam s svojim znanjem in izkušnjami lahko pomagajo čim bolje premagovati izzive na trgu.

Na srečanju boste tudi slišali NAJPOMEMBNEJŠE NOVOSTI IZ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA, ki jih potrebujete za razvoj vašega podjetja, od pridobivanja sredstev do vrhunske podjetniške podpore. Glavni del pa je namenjen vam, akterjem iz terena, da se MEDSEBOJNO SPOZNAMO IN SKUPAJ SOOBLIKUJEMO ZDRUŽENJE po naši meri. Srečanje je zato priložnost, da povečamo tudi članstvo v združenju, saj bomo z vzajemno podporo lahko cilje še bolje uresničevali. V kolikor želite postati naš član in z nami deliti svoje izkušnje, znanje, ideje in iskati pot do sodelovanja, se boste lahko včlanili na samem srečanju, kjer boste prejeli tudi obrazec za članstvo.

Forum se bo odvijal v prostorih Društva TOTI DCA, na Gorkega ulici 34, v Mariboru.

Več o dogodku