3. do 9. maj 2016
Marseille, Francija

Združenje EPEKA, socialno podjetje, sodeluje kot partner pri projektu za izmenjavo in spodbujanje praks na področju mladinskega podjetništva in socialnega podjetništva z desetimi mladinskimi organizacijami iz Evrope.

Po podatkih Eurostata je v juliju 2015, 20,4 % mladih oseb pod 25. letom brezposelnih v EU. Iz tega sledi, da moramo izvajati skupne in inovativne ukrepe za vključevanje in ustvarjanje priložnosti za delovna mesta za naše nove generacije. Socialno podjetništvo in novi inovativni modeli podjetništva lahko postanejo trajnostna rešitev za reševanje številnih izzivov, ki jih prinaša trenutna gospodarska, socialna in okoljska kriza.

Projekt je spodbujal proaktivno državljanstvo s/z:

 • delitvijo metod in ustvarjanjem orodij med evropskimi mladinskimi delavci, ki bodo spodbujali pobude in podjetništvo med mladimi,
 • izmenjavo inovativnih idej iz različnih evropskih držav na področju socialnega podjetništva, ki jih je ustanovila mladina sama oz. mladinske organizacije.

Projekt je v skladu z veljavno evropsko politiko (Evropa 2020), ki si prizadeva za pot trajnostnega razvoja in participativnega državljanstva s spodbujanjem in podpiranjem socialnega podjetništva. Konzorcij partnerjev, vključenih v projekt je sestavljen iz 9 držav: Francije, Slovenije, Estonije, Hrvaške, Romunije, Italije, Španije in Grčije.

Namen projekta je bil:

 • boj proti brezposelnosti mladih s podjetništvom v evropskih državah,
 • navdihniti mlade in mladinske delavce za podjetništvo in prenašati ter spodbujati ustvarjalnost z
 • izmenjavo dobrih praks na področju socialnega podjetništva,
 • povečati znanje mladinskih delavcev in mladih s ciljem spodbujanja podjetništva,
 • spodbujanje socialnega podjetništva kot vira za trajnostni razvoj,
 • opolnomočiti aktivno evropsko državljanstvo preko pobud mladih v socialnem podjetništvu,
 • povečati ozaveščenost mladih o evropskih politikah trajnostnega razvoja,
 • vzpostavitev evropske mreže sodelovanja mladinskih organizacij v podjetništvu in socialnem podjetništvu,
 • predstaviti mladinskim delavcem orodja za spodbujanje podjetništva in praks za prenose do mladih.

Pri projektu so sodelovali mladi z manj priložnostmi, invalidi, mladi, ki prihajajo iz etničnih manjšin, migranti …

Cilj projekta je bil, da se delijo dobre prakse pri samozaposlitvi mladih, mladinskega podjetništva in socialnega podjetništva.

27 mladinskih delavcev, trije iz vsake evropske države, med katerimi je vsaka specializirana za mladinsko podjetništvo ali socialno podjetništvo, in švicarska institucija so naredil raziskavo o družbenih poslovnih praksah mladine in pobudah ter metodah podjetništva na nacionalni ravni, ki smo jih predstavili na 7-dnevnem seminarju v Franciji meseca maja 2016.

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si
Koordinator projekta sodelujoče organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si.

Promocija projekta: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, so. p., tjasa@epeka.si.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.