4. december, 2019
Splet

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se z udeleženci socialne aktivacije udeležili spletnega seminarja Webinar: Financiranje civilne družbe in lokalnih akterjev.

Prioritetno področje 10 (PA 10) v Evropski strategiji za Podonavje želi spodbuditi institucionalno krepitev zmogljivosti in sodelovanje na lokalni, regionalni in mednarodni ravni, vključevanje civilne družbe v javno upravljanje in zviševanje lokalnega razvoja. Ena glavnih aktivnosti PA 10 je izboljšava trentunega stanja glede sprejemanja in vključevanja civilne družbe in lokalnih akterjev. Približevanje Evrope bliže državljanom je stalna dejavnost znotraj Evropske unije že dolg niz let.

Vključevanje organizacij civilne družbe in lokalnih akterjev je ključen korak v smeri razumljivega in uspešnega razvoja v Podonavju.

V tem okolju želi webinar:

  • vzpostaviti diskusijo o raznih izzivih, ki zadevajo vključevanje organizacij civilne družbe in lokalnih akterjev v regionalnem razvoju v Podonavju
  • zagotavljanje pregleda možnosti financiranja iz različnih programov financiranja EU in onkraj
  • predstavljanje uporabnih orodij za financiranje raziskovanja, kapitalizacije in začetnega iskanja projektnih partnerjev

Delavnica je potekala v sredo, 4. decembra 2019, od 10. do 12. ure.


GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: