22. – 23. september, 2022
Hotel Habakuk, Maribor

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič se je udeležil XXVIII. Dnevov Socialne zbornice Slovenije, z naslovom »Od besed k dejanjem: Vključujoče kreiranje boljše prihodnosti v socialnem varstvu«.

Obdobje zadnjih let je na področje socialnega varstva prineslo obilo sprememb in s tem novih izzivov. Tako je bil v letošnjem letu sprejet dolgo pričakovani Zakon o dolgotrajni oskrbi, priča pa smo bili tudi spremembam druge zakonodaje, z namenom reševanja pomembnih družbenih vprašanj in potreb različnih ciljnih skupin. Stroka v socialnem varstvu je bila v procesu kreiranja sprememb, kljub številnim obljubam s strani zakonodajalca pogosto preslišana, zato je namen tokratnega osrednjega dogodka Socialne zbornice Slovenije zagotovitev prostora za oblikovanje možnih rešitev in zagotavljanje večje vključenosti stroke pri kreiranju zakonodajnih sprememb, ki pomembno vplivajo tako na življenja uporabnikov, kot tudi na zaposlene v socialnem varstvu. Čas je za udejanjanje skupnih rešitev za boljše socialno varstvo v prihodnosti.

Kompleksnost in aktualnost tematik, ki jih bomo obravnavali na letošnjih XXVIII. Dnevih Socialne zbornice Slovenije, Vas vabita in nagovarjajta, da ob tej priložnosti, v fazi načrtovanja zakonodajnih sprememb na področju socialnega varstva, oblikovanja smernic za nadaljnje delo, skupaj z vabljenimi gosti, govorniki in udeleženci sooblikujete strokovna stališča, usmeritve in predloge za delo in strokovni razvoj v spreminjajočih se okoliščinah sedanjega časa. Zato bodimo del »skupnega« glasu prizadevanj zbornice in prakse socialnega varstva s sloganom, ki se glasi: »Za ljudi«.

Urnik konference

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: