April, 2022
Aragon, Španija

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se udeležili izmenjave za povečanje ozaveščenosti o beguncih in migrantih med mladimi v Evropi.

Povzetek projekta

Na tisoče ljudi je vsako leto prisiljenih zapustiti svoje države zaradi konfliktov, preganjanja in skrajne revščine. Socialna vključenost in vključevanje teh ljudi je eden od najpomembnejših izzivov EU danes.

Cilj mladinske izmenjave “YOU ART ME – ustvarjanje novih pripovedi” je ozaveščanje mladih o položaju migrantov v Evropi, jih navesti k razmisleku o tem, kako o selitvenem fenomenu pripovedujejo dandanes. Glavna ideja je uporabiti umetnost za preprečevanje in izzivanje sovražnega govora proti migrantom in beguncem. Mladi bodo s svojo ustvarjalnostjo in idejami ustvarili kampanjo za poslikavo z uporabo recikliranih materialov kot sredstev za boj proti negativnim pripovedih o migrantih.

Projekt, ki ga je organizirala Viaje a la Sostenibilidad, je potekal v Artmosferi, umetniški rezidenci na podeželskem območju Aragona (Španija), aprila 2022.

Projekt je trajal 9 dni, sodelovalo je 25 mladih (4 udeleženci + vodja skupine) starih 18-30 let iz Italije, Španije, Grčije, Slovenije in Nemčije. V tem projektu so sodelovali mladi z migrantskim ali begunskim ozadjem, ki se soočajo s socialno izključenostjo in mladi, ki delajo z marginaliziranimi skupinami v svojih lokalnih skupnostih.

Z izvajanjem različnih delavnic, neformalnih in umetniških dejavnosti, so mladi iz različnih ozadij in kultur imeli priložnost za sodelovanje, razbijanje stereotipov in dvomov v napačna kulturna prepričanja, ki so zakoreninjena v naši družbi.


Glavni cilji mladinske izmenjave so:

  • ozaveščanje o položaju migrantov
  • spodbujati raznolikost in strpnost s spodbujanjem medkulturnega dialoga
  • zagotoviti opolnomočenje prikrajšanih mladih z migrantskim ozadjem
  • spodbujati evropske vrednote spoštovanja in solidarnosti za izgradnjo vključujočih družb
  • spodbujanje družbene spremembe vedenja udeležencev
  • uporaba umetnosti za spremembo trenutnih pripovedi o migrantih in beguncih
  • izboljšati jezikovne spretnosti udeležencev

YE You Art Me

Številka projekta: 2021-1-ES02-KA152-YOU-000010347


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: