19. – 24. januar, 2020
Águeda, Portugalska

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se udeležili seminarja Youth 19.27, kjer so se izobraževali o evropskih vrednotah in organizatorjem, Psientífici pomagali z nasveti o trajnostni mladinski politiki.


KONTEKST

V Evropi najdemo številne ovire, ki prispevajo k nedoločeni identiteti. Bodoče generacije nažalost ne predvidevajo vključujočo in aktivno sodelovanje, ki temelji na dialogu in medkulturni raznolikosti, ki na koncu proizvede scenarije socialnega vključevanja in identitetne fragmentacije. Zaradi naraščajoče begunske krize, večjega števila prosilcev za azil in migrantov, bodo ti scenariji v prihodnosti bolj prisotni v naši družbi.

TEŽAVA

Težava, ki jo zaznavamo v družbi je socialna izključenost in drobljenje identitete mladih v Evropi, zaradi odsotnosti vključujočih mladinskih strategij, ki ojačajo socialni dialog in kulturno raznolikost.

DEJAVNOSTI NA SEMINARJU

Refleksija, deljenje, debata, soustvarjanje in interakcija za razvoj vsebin, ki se navezujejo na projekt, prilagojen temi, ciljem, rezultatom in pričakovanim rezultatom.

Veščine in razvoj učenja; razvijanje mladinskih strategij deljenje praks in izkušenj. Ta aktivnost predvideva 4 mladinske delavce po organizaciji + 6 trenerjev + 3 facilitatorje (41 udeležencev).


O PROJEKTU

Trajanje projekta: 1. september 2019 – 30. november 2019

Referenca projekta: 2019-2-EE01-KA105-051769


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: