1. maj, 2023 – 30. april, 2025
Slovenija

Združenje EPEKA, so. p., je partner v projektu Z globalnim učenjem do globalnih ciljev II.

Projekt se osredotoča na slovensko strokovno javnost in naslavlja strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja, vključno z izobraževalci ter vzgojitelji v neformalnem sektorju in izobraževalci odraslih. Do oktobra 2025 bodo aktivnosti, s poudarkom na varovanju okolja, enakosti spolov in ciljih trajnostnega razvoja, prispevale k njihovi ozaveščenosti ter usposobljenosti in jih opremile z gradivi za izvajanje aktivnosti globalnega učenja.V sklopu desetih tradicionalnih dogodkov (Kulturni bazar, Tedni vseživljenjskega učenja, Teden globalnega učenja, Evropski teden trajnostnega razvoja) bo zanje izvedeno 20 delavnic in predstavitev ter izdana tri gradiva, dogodke bo spremljala tudi promocijska spletna kampanja.

Izobraževalci se bodo lahko pridružili Evropi v šoli ali drugim 27 usposabljanjem po Sloveniji, ki bodo prek GU naslovile različne aktualne teme, tudi skozi prizmo enakosti spolov in varovanja okolja. Uporabili bodo lahko pripravljena promocijska gradiva ali se naročili na dvomesečni e-novičnik GU za izobraževalce. Izdali bomo tudi strokovni priročnik GU za izobraževalce, s poudarkom na varovanju okolja in enakosti spolov ter ciljih trajnostnega razvoja, v tiskani in e-obliki.

Projekt bo vplival na spreminjanje vedenjskih vzorcev izobraževalcev, ki bodo delovali kot multiplikatorji. Osredotoča se na uresničevanje podcilja 4.7 Agende 2030, pripomogel pa bo tudi k doseganju ciljev CTR 12.8, CTR 13.3 in CTR 5.

VODILNI PARTNER je platforma SLOGA, partnerji projekta so ZPMS, Svetilka d.o.o in izvajalci: SLOGA, ZPMS, ADRA, Amnesty, Focus, Global, IAŠ, Mirovni inštitut, Umanotera, Društvo za ZN za Slovenijo, Voluntariat, Povod, Slovenska karitas, Zavod Tri, Združenje EPEKA, so. p., Forum za enakopraven razvoj – FER