18. – 19. september, 2023
Dunaj, Avstrija

Predsednik Združenja EPEKA, so.p., Štefan Simončič, se bo udeležil dogodka Zagonski tabor pobude za dostopna stanovanja na Dunaju.

Izziv energetske učinkovitosti in cenovne dostopnosti je jasno zastavljen v okviru EU Zelenega dogovora, v katerega je Evropska komisija vključila “Val prenove” in podvojitev letne stopnje energetske prenove stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Načrt je vključeval poseg v več kot 35 milijonov enot stavb do leta 2030.

Zagonski tabor je dogodek, osredotočen na prakso, ki omogoča izmenjavo znanj med strokovnjaki za cenovno ugodno prenovo, glede pomembnih sodobnih vidikov, kot so energetsko učinkovite rešitve, ekološko oblikovanje, uporaba obnovljivih virov energije, energetske skupnosti, krepitev prebivalcev in trajnostni poslovni modeli. Vodje projektov bodo na kraju samem pojasnili, kako so na različnih področjih načrtovali in implementirali svoje inovativne pristope. Te predstavitve bodo služile kot izhodišče za razpravo o praktičnih vidikih izvedbe prenovitvenih projektov in udeležence spodbujali k aktivnemu sodelovanju.

Dodatne informacije in program dogodka so na voljo tukaj (v angleškem jeziku). Promocija projekta EPEKA – stanovanjska zadruga za vse.