30. september, 2021
Romska postaja

S koncem septembra 2021 se zaključuje štiriletno obdobje projekta Večnamenski romski center – Romska postaja, v katerem smo v Združenju EPEKA, so. p., od leta 2017 izvedli preko preko 300 aktivnosti in delavnic, ki so bile namenjene romski skupnosti. Ob zaključku projekta vas v petek, 30. 9., ob 18. uri vabimo na sproščeno druženje pred VNRC.

V sklopu projekta smo organizirali številne predstavitvene dogodke za širšo skupnost ter več srečanj z odločevalci in oblikovalci politik. Projekt sta financirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad. Skupaj smo iskali nove rešitve, se izobraževali, gibali, spoznavali mesto, se pogovarjali z ljudmi, ki opravljajo različne poklice, ter utrjevali kompetence in znanja, ki so potrebna za vstop na trg dela. Prav slednje je bilo ključno v delovanju Romske postaje. Skozi obdobje delovanja smo na eni strani krepili ključne kompetence odraslih uporabnikov, na drugi strani pa vzpostavili robustno ogrodje izobraževanj in delavnic namenjenim otrokom in mladim. Te so bile usmerjene v spodbujanje mlajših generacij, da ostanejo vključene v formalno izobraževanje, s čimer bistveno pripomorejo k svojim zaposlitvenim možnostim in hkrati blagostanju skupnosti.

Veseli nas, da ste nas pretekla leta redno obiskovali in skupaj z nami oživeli zgodbo VNRC Romska postaja. Zaključek projekta in prenehanje financiranja pa seveda ne pomenita konca aktivnosti v Romski postaji. Te se bodo na tedenski ravni nadaljevale in o njih vas bomo redno obveščali. Hkrati pa upamo, da bodo pozitivni učinki večnamenskih romskih centrov tudi širše prepoznani in da bo njihovo delovanje tudi v prihodnje sofinancirano z namenom izboljšanja položaja tako romske skupnosti kot tudi širše družbe. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Družabni dogodek bo potekal od 18.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi.

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.